En hybrid app som varsler deg om flom, jordskred og snøskred

Benedicte har siden 2013 utviklet og forvaltet app-versjonen av varsom.no på vegne av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I første runde ble det laget en iPhone app. Du kan lese om kundens opplevelse av denne leveransen på bloggen.

Da NVE senere ønsket å lage en Android versjon falt valget på Ionic; et rammeverk for hybride apper. Kunden og Benedicte delte sine erfaringer med Ionic på Mobile Era 2017. Video av denne lyntalen kommer snart.

Hele veien har Benedicte opperert som et mikroteam. Hun har vært utvikler, interaksjonsdesigner og forvalter i en og samme person.

Teknologistikkord for den siste versjonen: Ionic, Angular, Firebase