Plan for brukertest

Her har jeg klippet opp sketchnoten:

Brukerflyt for brukertest

Brukerflyt for innspill til boka

Skulle vært «vis» bra kommentarer offentlig.

Trenger en tenåring som følger med på kommentarene, og offentliggjør de bra kommentarene.