Lilly Labs metoden

Hvordan jobber vi i Lilly Labs?

Måten vi jobber på i Lilly Labs er at Benedicte får de arbeidsbetingelsene hun trenger for å lage en webapp brukerne opplever som selvforklarende. Hvis ikke webappen blir selvforklarende tvinger vi noen av brukere til å tenke og da vil
noen av dem falle av underveis i brukerflyten. En u-selvforklarende webapp vil stille Benedicte og kunden i et dårlig lys.

Brukerne skal slippe å tenke

User, brukern, brukeren

Hva betyr ujålete for oss?

Ujålete, brukerflyt, webapp

Hvordan brukertester vi i Lilly Labs?

user testing, brukertesting

Benedictes arbeidsbetingelser

Byggefasen 

 • Benedicte gjør valg på sin måte for å gjøre brukeropplevelsen så god at hun selv blir fornøyd.
 • Funksjonaliteten blir slik BRUKEREN forventer, men designet ser anderledes ut enn KUNDEN så for seg.
 • Benedicte får tilgang til alle orignalfiler. For å finne former, farger og fonter.
 • Benedicte jobber «off site.»
 • Ingen møter, diskusjoner eller telefoner i byggefasen.
 • Kommunikasjon gjøres på e-post.
 • Benedicte har rett til å holde foredrag/uttale seg om/skrive om webappen, prosess, teknologi og annet som ikke er spesifikt avtalt at skal holdes hemmelig. Benedicte kan uttale seg om webappen og vil ikke hevde involvering i kampanjen eller organisasjonen. Benedicte følger retningslinjer for budskapet i kampanjen og rådfører seg med kunden før hun uttaler seg.
 • Benedicte legger ut all kode åpent på GitHub, så andre kan lage det samme.

GitHub, Open source code

Brukertest fase 1

 • Første testversjon sendes ut med en annen logo og en annen tekst til folk Benedicte kjenner personlig.
 • Innspill tas imot på e-post.

Brukertest fase 2

 • Versjon 1.0 går live.
 • Innspill tas imot på e-post.
 • Minimal fiksing.

Lanseringsfasen

 • Lansering.
 • Innspill tas imot på e-post og samles opp.

Etter at kampanjen er ferdig for 2017

 • Etter at kampanjen er over tar Benedicte en diskusjon basert på brukertesting, innspill på e-post og statistikk fra bruk. Dette skjer over en kopp kaffe på for eksempel Vespa & Humla i Københavngata 2.
 • Planer for en eventuell versjon 1.1 blir formulert.